logo Facebook logo Facebook
GamaGroup
Podpis firmy

Dofinansowanie UE

Logo zubr ue eu

Projekt będzie realizowany w okresie od 29 września 2016 do 30 września 2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie opracowanego wynalazku w GAMA Group”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 przedstawiamy cel i opis projektu. 

Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu automatycznego żywienia paszą TMR EUROMILK QUBE.

- planowane efekty:

GAMA Group wdroży nowy innowacyjny produkt zwiększający wydajność i jakość produkcji zwierzęcej, skrócenie czasu obsługi zwierząt, redukcję pracochłonności, automatyzację produkcji, hodowli, ograniczenia strat paszy, lepsze, zbilansowane żywienie zwierząt. 

Produkt będzie ekologiczny, energooszczędny, obniżający koszty eksploatacji i koszty żywienia zwierząt. 

Wdrożenie innowacyjnego produktu wiąże się z zastosowaniem, zakupem nowoczesnych maszyn, wybudowaniem nowej hali produkcyjnej i zakupem niezbędnych wartości materialnych i prawnych. Wszystko to pozwoli na produkcję wyrobu powtarzalnego, wysokiej jakości i atrakcyjności wizualnej. Nowy produkt będzie adresowany do rolników indywidualnych z kraju i z zagranicy, zajmujących się hodowlą zwierząt - w szczególności krów. 

Projekt będzie realizowany w okresie od 29 września 2016 do 30 września 2018. 

Na jego realizację złożą się następujące zadania: 

Zadanie 1: Zakup maszyn do obróbki

Zadanie 2: Zakup specjalistycznego oprogramowania 

Zadanie 3: Zakup specjalistycznych maszyn do cięcia 

Zadanie 4: Budowa hali produkcyjnej

Zadanie 5: Zakup urządzeń do przygotowania i lakierowania 

Zadanie 6: Zakup urządzeń produkcyjnych

Zadanie 7: Zakup systemów mieszania i dozowania farb i lakierów 

Zadanie 8: Zakup urządzeń do obróbki

 

- wartość projektu:

15 057 246,01 zł

- wkład Funduszy Europejskich:

7 344 998,03 zł

 

Data: 11 sierpnia 2017

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie opracowanego wynalazku w GAMA Group”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 zapraszamy do składania ofert: 

zapytanie_ofertowe_nr1.RR.2017.doc

GAMA_1_RR_2017_zał 1

GAMA_1_RR_2017_zał 2

GAMA_1_RR_2017_zał 3

Logo zubr ue eu

 

 Data: 19 maja 2017

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie opracowanego wynalazku w GAMA Group”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 zapraszamy do składania ofert: 

zapytanie_ofertowe_nr_1.BK.2017.pdf

GAMA_1.BK._2017_zał_1.pdf

GAMA_1_BK._2017_zał_2.pdf

GAMA_1.BK_2017_zał_3.pdf

Logo zubr ue eu

 

Data: 28 marca 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem nr 2/2017. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty jest dostępny pod załącznikiem.

Wybor_najkorzystniejszej_oferty_GAMA_2_2017.pdf

Logo zubr ue eu

 

Data: 28 lutego 2017

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie opracowanego wynalazku w GAMA Group”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 zapraszamy do składania ofert: 

Zapytanie_ofertowe_nr_2_2017_GAMA.pdf

GAMA_2_2017_zal_1.pdf

GAMA_2_2017_zal_2.pdf

zal.3_do_zap_ofert 2.2017.pdf

 

Logo zubr ue eu

 

Data: 21 lutego 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem nr 1/2017. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty jest dostępny pod załącznikiem.

Wybor_najkorzystniejszej_oferty_nr_1_2017.pdf

Logo zubr ue eu

 

Data: 10 lutego 2017

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie opracowanego wynalazku w GAMA Group”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 zapraszamy do składania ofert: 

Zapytanie ofertowe nr 1 2017.pdf

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Logo zubr ue eu

 

Data: 29 września 2016

W związku z Zapytaniem ofertowym nr 1/2016 - Fundusze Europejskie Program Regionalny zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Dokumenty do pobrania w związku z wybraniem najkorzystniejszej oferty.

1. Zapytanie 1.2016 - wybór oferty.doc

 

Data: 20 września 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 - FUNDUSZE EUROPEJSKIE PROGRAM REGIONALNY

Dokumenty do pobrania w związku z zapytaniem ofertowym: 

1. Zapytanie-ofertowe-GAMA-1-2016.pdf